A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi Budapesten. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a külföldi hatóság által kiállított ún. „nemzetközi” anyakönyvi kivonattal is anyakönyveztetnie kell a külföldön történt anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, válás, elhalálozás) Magyarországon.

Felhívjuk továbbá ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez az eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, válóperi ítélet) benyújtása szükséges, amelyet az illetékes hatóság nem ad vissza a kérelmezőnek, mert az irat az anyakönyvi eljárás alapiratát képezi Magyarországon. Amennyiben a kérelmező nem tudja az eredeti iratot a személyes megjelenéskor leadni, lehetősége van arra, hogy az általa bemutatott eredeti iratról készült hiteles másolatot küldjünk meg a magyar hatóságnak. Ebben az esetben az ügyfélnek a másolat hitelesítés díját meg kell fizetnie.

A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelem benyújtható továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is, aki a kérelmet ugyancsak a fenti illetékes hatóságnak terjeszti fel.

(Ha Önt az érdekli, hogyan szerezheti be anyakönyvi kivonatait Magyarországról, kattintson ide

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége anyakönyvezési ügyekben:

Budapest Főváros Kormányhivatal
Állampolgársági és Anyakönyvezési Főosztály
Hazai Anyakönyvi Osztály
1056 Budapest, Váci utca 62-64.
e-mail: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

 

A) Születés hazai anyakönyvezése

Házasságban született gyermek esetén

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcím-kártyája, amennyiben rendelkezésre áll
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

A hazai anyakönyvezési eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

Házasságon kívül született gyermek, apai elismerés nélkül

Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.

A hazai anyakönyvezési eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

A házasságon kívül született gyermek anyakönyvezése apai elismeréssel

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tenni. Az apa által a német anyakönyvi hivatalban tett apai elismerő nyilatkozatot – amennyiben az megfelel a magyar szabályoknak is (tehát az anya hozzájáruló nyilatkozatát tartalmazza, stb.) – elfogadjuk.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti német születési anyakönyvi kivonat;
 • a német hatóság előtt tett eredeti apai elismerés, ha van; (ennek tartalmaznia kell az anya beleegyező nyilatkozatát, ha nem tartalmazza, akkor azt az anyának utólag nagykövetségünkön meg kell tennie ahhoz, hogy az irat Magyarországon elfogadásra kerüljön)
 • anya terhességi kiskönyv (Mutterpass);
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcím-kártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • mindkét szülő személyes megjelenése szükséges;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 4-5 hónap.

 

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat (ha a házasságot nem Németországban kötötték, bizonyos esetekben apostille-val ellátva)
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány
 • magyar állampolgárságú ügyfél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat, pl.: jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat amely tartalmazza az előző házasság felbontásáról szóló megjegyzést, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

 

C) Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik
 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. Egyezmény, Bescheinigung gemäß Artikel 39 bei Entscheidungen in Ehesachen);
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú házas fél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb mint egy éve lejárt útlevél).

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 4-6 hónap.

 

D) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelem postai úton is benyújtható.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • német halotti anyakönyvi kivonat;
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat)
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.


 

Anyakönyvi iratok beszerzése Magyarországról